Klassiek in de Kapel - Agenda Klassieke Muziek

Concerten Aanmelden

Via het contactformulier Concerten Aanmelden kunt u als organisator van klassieke evenementen, of als artiest van een klassiek concert, uw activiteit aan de Agenda Klassieke Muziek doorgeven. Hiervoor dient u het contactformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

  • Gelieve eerst na te kijken of uw evenement niet reeds in de agenda is opgenomen.
  • De ingave in de agenda gebeurt manueel. Het kan dus even duren vooraleer uw evenement in de agenda verschijnt. Daarom vragen wij u om uw evenement(en) ruim op tijd door te geven.
  • Klassiek in de Kapel behoudt zich het recht voor om aangemelde concerten niet in de Agenda Klassiek Muziek op te nemen.