Philippus de Monte

Philippus de Monte (1521-1603)

Philippus de Monte
Concerten met muziek van Philippus de Monte
No event found!

Philippus de Monte werd in 1521 in Mechelen geboren. Als kind zong hij in het koor van de Sint-Romboutskathedraal. Het is daar dat hij ook zijn eerste muzieklessen kreeg.

Wanneer hij vooraan in de 20 was, trok hij naar Napels, waar hij al snel een reputatie opbouwde als zanger, muziekleraar en componist. Na een vrij korte tussenstop in Rome in 1554 in dienst van kardinaal Orsini, reisde hij door naar Engeland. Daar kwam hij in contact kwam met de beroemde Engelse componist William Byrd, en werkte hij voor de Engelse koningin Mary, toen zij getrouwd was met de Spaanse koning Filips II. Dit was niet helemaal naar zijn zin, omdat het koor voornamelijk uit Spanjaarden bestond, en dus keerde hij in 1558 naar Italië terug. Tussen 1568 en 1583 werkte hij aan het hof in Wenen, daarna verhuisde hij naar Praag, waar hij op 4 juli 1603 zou overleden.

Reeds tijdens zijn leven was de Monte beroemd doorheen gans Europa en gold hij als een bijzonder productief componist. Hij componeerde 40 missen en een 260-tal andere sacrale werken. Het leeuwendeel van zijn immense oeuvre, echter, wordt uitgemaakt door zijn madrigalen, waarvan hij er maar liefst 1100 publiceerde in 34 boeken, waarvan er enkele verloren zijn gegaan. 

Philippus de Monte
Philippus de Monte

Nu nog wordt de Monte gerekend tot de belangrijkste renaissaincecomponisten van de 3de generatie. Qua stijl evolueerden zijn werken van experminteel, waarbij hij sterk de nadruk legde op de tekst, naar eenvoudiger en maakte hij meer gebruik van homofone texturen. Als dusdanig evolueerde zijn stijl van progressief naar conservatief, in de omgekeerde richting van onder meer Monteverdi, en liet hij de evolutie naar de barok stijl aan zich voorbijgaan.

(Bron: Wikipedia)