Jacob van Eyck (ca. 1590-1657)

Van Jacob van Eyck zijn maar liefst 143 composities voor fluit bekend, maar toch ging deze Nederlandse componist en beiaardier vooral de geschiedenis in als klokkengieter. Aan hem wordt, samen met zijn broers, de ontwikkeling van de moderne beiaard toegeschreven. In onze video uit de reeks “Het ABC van de minder bekende componist” vertellen we meer over deze componist.