Covid Safe Ticket / Covid Pass

Op het Overlegcomité van 17 november 2021 werd beslist dat er een controle van het Covid Safe Ticket (CST) verplicht wordt voor evenementen die binnen plaats vinden en waarop meer dan 50 mensen aanwezig zijn. 

Uiteraard nemen we bij Klassiek in de Kapel ook alle maatregelen om onze concerten veilig en volgens de geldende regels te laten verlopen, zodat u in alle rust kan genieten van de mooiste klassieke muziek.

Hoe verloopt de inkom?

  1. Aan de inkom van onze concerten toont u eerst het CST aan één van de medewerkers van Klassiek in de Kapel. 
  2. Wanneer uw CST in orde is, gaat u verder naar binnen, waar uw toegangsticket zal gecontroleerd worden.
  3. Daarna gaat u verder naar binnen, waar u van het concert kan genieten.

Uw CST kan zowel op papier als elektronisch (bvb. op uw smartphone) aangeboden worden. 

Waar bekomt u het Covid Safe Ticket (CST)?

Voor inwoners van de Europese Unie is het CST gelijk aan het Europees Digitaal Coronacertificaat. Op papier kan u dit certificaat bekomen op mijngezondheid.be. Voor de elektronische versie dient u de CovidSafe app op uw smartphone te installeren. 

Aan de inkom zal een medewerker van Klassiek in de Kapel uw CST scannen. Deze scan kleurt groen in de volgende gevallen:

  • u bent volledig gevaccineerd
  • u bent de voorbije 72 uur (3 dagen) negatief getest op Covid-19
  • u bent van Covid-19 hersteld

Wat als u geen "groen" Covid Safe Ticket (CST) heeft?

Indien het scannen van uw CST niet groen kleurt (*), of indien u geen CST kan voorleggen, zal u de toegang tot het concert worden geweigerd. Uw toegangsticket wordt in dat geval niet terugbetaald.

(*) Het is mogelijk dat voor wie pas een derde prik gekregen heeft, het scannen niet groen kleurt. In dit geval kan u er voor kiezen om de datum van uw derde prik aan de medewerker van Klassiek in de Kapel te tonen. Deze datum wordt bewaard in de Covid Safe app, maar staat niet op de papieren versie.

Wat met mondmasker en social distancing?

  • Voor alle evenementen is het dragen van een mondmasker verplicht
  • Social distancing is niet verplicht.

Voor welke concerten dient u een Covid Safe Ticket te tonen?

In deze sectie lijsten we de concerten op waarvoor u aan de inkom uw CST dient voor te leggen. We raden aan dat u kort voor u naar een concert vertrekt, deze lijst even raadpleegt en desgewenst uw CST al klaar zet.

Dit zijn de concerten waar het Covid Safe Ticket verplicht is.

Wat als een concert omwille van de covid-regels niet plaats kan vinden?

Op het Overlegcomité van 3/12/2021 werd beslist dat er op evenementen binnen maximaal 200 mensen aanwezig mogen zijn. Concerten waar er dus meer dan 200 mensen aanwezig zijn zolang deze regel geldt, zullen dus niet door kunnen gaan. We kijken dan samen met het management van het betrokken ensemble en met de uitbaters van de concertzaal, of het concert naar een andere datum verplaatst kan worden.

Dit is het geval voor het volgende concert:

Aan de tickethouders wordt gevraagd in tickets goed bij te houden. Ze blijven geldig, als er een nieuwe datum wordt gevonden. Via deze site, onze nieuwsbrieven en onze sociale media houden we u verder op de hoogte.