Ticket Informatie

  • Online: snel, veilig en gebruiksvriendelijk op onze website. U ontvangt uw tickets meteen na de aankoop in uw mailbox of u kan ze direct downloaden. Daarna kan u uw tickets afdrukken of opslaan.
  • Bij mannenmode De Gouden Schaar, Veemarkt 6 te Tienen (enkel contante betaling).
  • Aan de kassa bij de start van het concert (onder voorbehoud van eventuele covid-19 beperkingen)

Voor de online tickets zijn we genoodzaakt om met drie verschillende webdiensten samen te werken: de webwinkel applicatie, de ticket applicatie en de betaal applicatie. We rekenen deze kosten door in een beperkte maar noodzakelijke administratieve kost bij online bestellingen. Dank voor uw begrip.

Behoudens de volgende uitzonderingen, nemen we geen tickets terug of ruilen we ze niet om voor andere tickets:

  • indien het concert op geen enkele manier plaats kan vinden, kan u ons de tickets terug bezorgen. Dit dient echter te gebeuren voor de datum waarop het concert plaats zou hebben gevonden. Na deze datum nemen we geen tickets meer terug;
  • indien een concert verplaatst wordt naar een datum waarop u niet aanwezig kan zijn, kan u ons de tickets terug bezorgen. Dit dient echter te gebeuren voor de datum waarop het concert zal plaats vinden. Eens het concert plaats heeft gevonden, nemen we geen tickets terug.

Terugbetaling van de tickets gebeurt uitsluitend op basis van het aantal tickets dat u ons terug bezorgt. Dit kan op twee manieren:

  • per post naar ‘Klassiek in de Kapel vzw’, Lombardstraat 9, 3300 Tienen. U voegt een nota toe waarop uw bankrekeningnummer vermeld staat zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren;
  • u geeft de tickets af bij  mannenmode De Gouden Schaar, Veemarkt 6 te Tienen.

Voor tickets die online werden gekocht, wordt de administratieve kost niet terugbetaald.

Voor elk concert geldt het principe van de vrije zitplaatsen. Enkel voor concerten met meerdere tarieven, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de plaatsen. 

Het is evenwel mogelijk dat er (nog) corona-maatregelen gelden, waardoor u bij het betreden van de zaal naar uw zitplaats begeleid zal worden. In dit geval dient u, voor uw eigen gezondheid en die van de andere aanwezigen, plaats te nemen op de plaats die de steward(es) u aanduidt.

  • Uw tickets worden aan de inkom van het concert gescand. Daarna zijn ze ontwaard. Indien u de zaal na de ontwaarding verlaat, kan u het ticket niet meer gebruiken om weer binnen te komen.
  • Wanneer u ons uw ticket voor het concert terugbezorgt, wordt het ontwaard en kan het niet meer gebruikt worden.
  • Na het concert is uw ticket automatisch ontwaard.