fbpx

This Day in History: 1969-09-29

– Symfonie nr. 14, opus 135 – Dmitri Sjostakovitsj