fbpx

This Day in History: 1997-01-09

– Symfonie Nr. 7, Seven Gates of Jerusalem – Krzysztof Penderecki