• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden geldig voor concerten die vanaf 5 september 2022 door Klassiek in de Kapel vzw worden georganiseerd

Door één of meerdere tickets aan te kopen bij Klassiek in de Kapel, verklaart u zich akkoord met de hieronder beschreven Algemene Voorwaarden.

Tickets gekocht voor 5 september 2022

Concerten die (het oude) Klassiek in de Kapel organiseerde voor 5 september 2022 en tickets die in naam van (het oude) Klassiek in de Kapel voor 5 september 2022 werden verkocht, werden overgenomen door Hageland Klassiek en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe Klassiek in de Kapel.

Voor vragen omtrent tickets die u bij het oude Klassiek in de Kapel heeft aangekocht (dus voor 5 september 2022), dient u zich tot Hageland Klassiek te wenden, ook indien het concert waarvoor u tickets heeft gekocht, verplaatst werd naar een datum na 5 september 2022 (concreet is dit het geval voor Het Requiem van Mozart dat aanvankelijk in december 2021 plaats zou vinden).

Gekochte tickets worden door Klassiek in de Kapel vzw enkel terugbetaald indien:

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, bezorgt u ons:

Tickets worden onder geen enkel beding terugbetaald indien het evenement heeft plaatsgevonden.

Bij de aanvang van de concerten

Tenzij anders aangegeven, openen de deuren een half uur voor de aanvang van het concert.

De plaatsen in de concertruimte zijn niet genummerd.

Het concert begint stipt op het aangegeven uur. Om het concert voor alle aanwezigen vlot en aangenaam te laten verlopen, vragen wij u om tijdig te komen. Van zodra het concert begint, sluiten de deuren en kan u enkel nog maar binnen indien er een pauze tijdens het concert is voorzien.

Toegang en plaats voor mensen met een mobiele beperking

Om de toegang voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we dat wie assistentie nodig heeft om binnen te komen, ons dat tijdig laat weten.

Ook wanneer u specifieke behoeften heeft qua plaats (bvb. wanneer u in een rolstoel zit tijdens het concert) vragen we u om ons dat tijdig te laten weten.